Kontakt

Zelný trh 331/13 | Brno 602 00 | info@kambrno.cz | +420 542 215 151

Pro média | novakova.vanda@kambrno.cz | +420 722 934 903

Kdo jsme?

KAM je odborná koncepční kancelář města Brna se zaměřením na urbanismus a architekturu veřejných prostranství. Skládá se z architektů, urbanistů, inženýrů, sociologů a geografů. Cílem kanceláře je působit jako katalyzátor a akcelerátor městotvorných procesů a pozitivně ovlivnit vývoj Brna na dalších 50 let.

Lidé v KAM

Co děláme?

KAM pracuje na přípravě územního plánu, tvorbě kultivovaných ulic, náměstí a parků, na přípravě urbanistických a architektonických soutěží a na aktivním zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování při tvorbě města prostřednictvím anket, besed, workshopů, výstav, procházek a společného plánování.

Co nejsme?

KAM není ombudsman v oblasti architektury, stavební ani památkový úřad. Nevyjadřuje se k jednotlivým stavebním a územním řízením, pouze na požádání zřizovatele.

Kompetence

Hlavním účelem KAM je příprava odborného názoru z hlediska koncepce rozvoje města, a to v oblasti strategického plánovaní, územního plánovaní a rozvoje, urbanismu, infrastruktury, veřejného prostoru a kulturních hodnot. Dále zpracovaní vize prostorového rozvoje města koordinací strategického plánovaní a územního plánovaní.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Historie

Zřízení nové příspěvkové organizace schválilo zastupitelstvo na svém zasedání 8. prosince 2015. Sídlo v Malém Špalíčku na Zelném trhu KAM získala a svou činnost zahájila 1. července 2016. Svého prvního městského architekta mělo však Brno již v roce 1905, kdy jím byl jmenován architekt Franz Holik, absolvent Akademie výtvarných umění ve Vídni a žák Otty Wagnera. Zatím posledním městským architektem byl Jaroslav Josífek, který byl vedoucím Útvaru hlavního architekta od roku 1992 do roku 2003, kdy byl úřad zrušen. Brno má tedy nyní svého hlavního architekta po třináctileté pauze.

Z médií

Michal Sedláček: Rok městského architekta. Jako jízda na divoké řece. Rozhovor pro MF DNES.

Městský architekt rok ve funkci a v reportáži České televize zde.

O soutěži na brněnské výstaviště píše archiweb.cz.

Brno – druhé město? v pořadu České televize Kvarteto.

Rozhovor Michala Sedláčka pro časopis Stavba.

První rozhovor v nové kanceláři.

O jmenování nového městského architekta.