BRNĚNSKÁ OZVUČNÁ DESKA  

Brněnská ozvučná deska (BOD) je diskuzní platforma, prostřednictvím které primátor a radní získávají zpětnou vazbu k důležitým otázkám v oblasti plánování a tvorby města. K debatám je primátorem zvána různorodá skupina osobností a odborníků, kteří v diskuzích nad konkrétními tématy formulují doporučení pro následný postup samosprávy města. Nejsilnější stránkou tohoto diskuzního formátu je názorová pestrost skupiny pozvaných hostů: jsou mezi nimi architekti, inženýři, vědci, manažeři, umělci, podnikatelé, ekonomové, sociologové, ale i developeři či aktivisté. Okruh diskutujících není uzavřený, průběžně se mění a ve vztahu ke konkrétním tématům doplňuje o další osobnosti.

Jednotlivá setkání BOD

Sdílet: