Tým KAM

ŘEDITEL

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

ředitel KAM

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Ing. arch. Anna Kolegarová

vedoucí oddělení Územní plánování KAM

Mgr. Jiří Malý, Ph.D.

sociální geograf a analytik dat

Ing. Martin Všetečka, Ph.D.

dopravní specialista

Ing. Martin Novák

dopravní specialista

VEŘEJNÝ PROSTOR

Ing. et Ing. arch. David Mikulášek

vedoucí oddělení Veřejný prostor KAM

Ing. arch. Klára Cejpková

architektka veřejného prostoru

Ing. arch. Tomáš Pavlíček

architekt veřejného prostoru

Ing. arch. David Zajíček

architekt veřejného prostoru

INFORMACE O MĚSTĚ

Ing. arch. Bohumila Hybská

vedoucí oddělení Informace o městě KAM

Ing. Mária Ťápalová

sektory města

Mgr. Veronika Doležalová

právnička

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

Bc. Vanda Nováková

komunikace a PR

Ing. Lenka Němcová

akce pro veřejnost

BcA. Veronika Machátová

produkce

Mgr. Martin Nawrath

participace

ADMINISTRATIVA

Bc. Tereza Voltrová

vedoucí oddělení Administrativa

Kamila Cenková

Administrativa – asistentka kanceláře

Ing. Petr Drlík

Interní auditor

Praktikanti KAM

Ema Pavlovská
Georgi Dimitrov
Jakub Hanžl
Bc. Marieta Malíková
Bc. Jana Kratochvílová
Bc. Jakub Czapek

Experti KAM

Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka

externí spolupracovník v oblasti urbanismu KAM

Odborná rada KAM

Odborná rada KAM

Dozorčí rada KAM

Dozorčí rada KAM