Vystudovala obor Produkce na Fakultě multimediálních komunikací Ateliéru audiovizuální tvorby na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Během studií natočila desítky studentských filmů, spolupracovala na dokumentu Filmový dobrodruh Karel Zeman, připravovala třetí ročník filmového festivalu REC Fest coby programová ředitelka, pracovala pro iShorts a absolvovala stáž v České televizi při natáčení pořadu Četníci z Luhačovic. Po studiích pracovala na seriálu Labyrint II. pro ČT TS Brno.

V KAMu bude mít na starosti přípravu a realizaci akcí v oblasti komunikace a PR – například oblíbené procházky s městským architektem, workshopy či výstavy.