Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka

Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka

externí spolupracovník v oblasti urbanismu

Jiří Klokočka je absolventem FA ČVUT a oboru Architektura na pražské AVU. Od roku 1980 žije a pracuje v Belgii. Zde působil jako hlavní architekt a urbanista rozvojové společnosti Intercommunale Leiedal v Kortrijku. Široká je jeho pedagogická činnost na vysoké škole architektury Sint-Lucas v Gentu. V současné době působí jako pedagog na FUA TU Liberec a FA ČVUT Praha. S KAM spolupracuje externě.