Vystudovala obor Zahradní a krajinářská architektura na MENDELU v Brně. Díky působení na MěÚ v Kopřivnici má praxi v oblasti státní správy. V roli správkyně zeleně ve Veřejné zeleni města Brna, kde pečovala o brněnské parky a stromořadí, se seznámila se samosprávou a v Nadaci Partnerství, jako koordinátorka Stromu života, zase s občanským sektorem.

Na všech těchto pozicích se aktivně věnovala zapojování veřejnosti. Díky práci PR manažerky v Moravské galerii v Brně a ve Filharmonii Brno se orientuje v oblasti komunikace, public relations a media relations. V galerii byla zároveň také tiskovou mluvčí, ve filharmonii vedoucí oddělení marketingu.