Vystudovala obor Krajinné inženýrství na MENDELU v Brně. Během studií začala pracovat pro soukromou urbanistickou kancelář, podílela se na tvorbě územně plánovacích podkladů a dokumentace obcí i krajů v rámci ČR. Postupem času se úzce specializovala na problematiku územního systému ekologické stability (ÚSES) a získala autorizaci ÚSES u České komory architektů.

Projektování se věnovala 8 let. V posledních 3 letech působila současně jako referent územního plánování na Městském úřadě Šlapanice, kdy získala zvláštní odbornou způsobilost pro pořizování ÚPD. Její velkou zálibou je mimo jiné fotografie, focení se intenzivněji věnuje 5 let.