Vyhlášeno: Urbanisticko-architektonická soutěž o návrh Sportovní základní školy Botanická

Publikováno: 20.10.2022

Na ulici Botanická vznikne nová sportovní základní škola. Jako organizátor vyhlašujeme urbanisticko-architektonickou soutěž na návrh její podoby včetně přilehlých veřejných prostranství. Žádosti o účast je možné podávat do 21. listopadu 2022 do 15 hodin. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je 24. března 2023.

Vyhlášeno: Urbanisticko-architektonická soutěž o návrh Sportovní základní školy Botanická

Kapacity základních škol jsou v centrální městské části často na hranici možností. Rádi bychom proto na Botanické postavili školu novou, a to se sportovním zaměřením. Aby vznikla škola moderní a funkční, vypíšeme projektovou urbanisticko-architektonickou soutěž, v níž budou architekti navrhovat nejen novou budovu, ale také její okolí. Architekti se tedy budou zabývat například dopravní obslužností nebo napojením na cyklostezku. Výsledky soutěže bychom měli znát v první polovině května 2023,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Účastníci soutěže budou mít předmětnou lokalitu rozdělenou na 2 části. V první, označené A, budou navrhovat samotnou budovu školy, v druhé s názvem B se zaměří na blízké veřejné prostranství. „V okolí zamýšlené školy se nacházejí tři kulturní památky. Těmi jsou budova Nejvyššího soudu, Masarykův studentský domov a Husův sbor. Cílem tedy bude také upravit přilehlá veřejná prostranství, a to s ohledem na význam okolní zástavby. Zájemci o účast v soutěži mohou zasílat svá portfolia do soutěže do 21. listopadu 2022. Porota ze zaslaných portfolií vybere minimálně 3 a maximálně 8 účastníků, kteří budou navrhovat základní školu pro 540 žáků. Své návrhy budou architekti zpracovávat do konce března,“ doplnil Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Soutěž je vyhlašována s cílem vybrat nejlepší návrh a architekta základní školy. Veřejná prostranství budou řešena v soutěži pouze ideově a výsledky soutěže budou sloužit městu Brnu jako podklad pro možné budoucí úpravy tohoto místa,“ podotýká Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna.

Nová základní škola včetně víceúčelové haly vznikne v areálu Tělocvičné jednoty Sokol Brno I. „Celkem zde vznikne 18 kmenových tříd, kapacita školy bude maximálně 540 žáků. Škola bude bezbariérová, důraz klademe na to, aby se děti učily v kvalitním a podnětném prostředí. Součástí projektu je i vybudování kuchyně, jídelny a víceúčelové haly. V letních měsících budou moci děti sportovat na sportovištích Tělocvičné jednoty Sokol Brno I,“ dodal radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Návrhy bude posuzovat porota, která byla jmenována na konci srpna 2022.

Vítěz urbanisticko-architektonické soutěže obdrží odměnu 750 tisíc Kč, účastník na druhém místě získá 575 tisíc Kč a třetí místo je ohodnoceno 425 tisíci Kč.

Další články

Křest a autogramiáda knihy Nádraží Brno

Křest a autogramiáda knihy Nádraží Brno

16.11.2022

Jak dlouho se rozhodovalo o poloze nového nádraží? Proč mělo Brno v jednu chvíli tři hlavní stanice? A jaká budoucnost čeká na brněnský železniční uzel? Dozvíte se z naší nové knihy Nádraží Brno. Vaše dotazy zároveň zodpovíme 29. listopadu v knihkupectví Academia, kde proběhne křest i autogramiáda nejpodrobnější knihy o historii, současnosti i plánech spojených s brněnským hlavním nádražím.

Známe podobu připravované proměny části Svrateckého náhonu

Známe podobu připravované proměny části Svrateckého náhonu

2.11.2022

Nové nábřeží nezíská jen Svratka, ale také Svratecký náhon. Jeho část pod koupalištěm Riviéra dlouho nebyla v majetku města a byla zanedbaná. Společně s výstavbou protipovodňových opatření se nám ho teď s městem Brnem podaří proměnit a zpřístupnit.

Lepší stavební zákon? Stát si dává na čas, ale česká města by to zvládla rychleji

Lepší stavební zákon? Stát si dává na čas, ale česká města by to zvládla rychleji

19.10.2022

Vláda se chystá projednat nový stavební zákon v podobě, která však pro Česko znamená zásadní zhoršení stávajícího, už tak nevyhovujícího stavu. Společně s dalšími městy jsme proto připravili témata, kterým je třeba věnovat pozornost.