Vyhlášeno: Urbanisticko-architektonická soutěž o návrh Sportovní základní školy Botanická

Publikováno: 20.10.2022

Na ulici Botanická vznikne nová sportovní základní škola. Jako organizátor vyhlašujeme urbanisticko-architektonickou soutěž na návrh její podoby včetně přilehlých veřejných prostranství. Žádosti o účast je možné podávat do 21. listopadu 2022 do 15 hodin. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je 24. března 2023.

Vyhlášeno: Urbanisticko-architektonická soutěž o návrh Sportovní základní školy Botanická

Kapacity základních škol jsou v centrální městské části často na hranici možností. Rádi bychom proto na Botanické postavili školu novou, a to se sportovním zaměřením. Aby vznikla škola moderní a funkční, vypíšeme projektovou urbanisticko-architektonickou soutěž, v níž budou architekti navrhovat nejen novou budovu, ale také její okolí. Architekti se tedy budou zabývat například dopravní obslužností nebo napojením na cyklostezku. Výsledky soutěže bychom měli znát v první polovině května 2023,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Účastníci soutěže budou mít předmětnou lokalitu rozdělenou na 2 části. V první, označené A, budou navrhovat samotnou budovu školy, v druhé s názvem B se zaměří na blízké veřejné prostranství. „V okolí zamýšlené školy se nacházejí tři kulturní památky. Těmi jsou budova Nejvyššího soudu, Masarykův studentský domov a Husův sbor. Cílem tedy bude také upravit přilehlá veřejná prostranství, a to s ohledem na význam okolní zástavby. Zájemci o účast v soutěži mohou zasílat svá portfolia do soutěže do 21. listopadu 2022. Porota ze zaslaných portfolií vybere minimálně 3 a maximálně 8 účastníků, kteří budou navrhovat základní školu pro 540 žáků. Své návrhy budou architekti zpracovávat do konce března,“ doplnil Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Soutěž je vyhlašována s cílem vybrat nejlepší návrh a architekta základní školy. Veřejná prostranství budou řešena v soutěži pouze ideově a výsledky soutěže budou sloužit městu Brnu jako podklad pro možné budoucí úpravy tohoto místa,“ podotýká Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna.

Nová základní škola včetně víceúčelové haly vznikne v areálu Tělocvičné jednoty Sokol Brno I. „Celkem zde vznikne 18 kmenových tříd, kapacita školy bude maximálně 540 žáků. Škola bude bezbariérová, důraz klademe na to, aby se děti učily v kvalitním a podnětném prostředí. Součástí projektu je i vybudování kuchyně, jídelny a víceúčelové haly. V letních měsících budou moci děti sportovat na sportovištích Tělocvičné jednoty Sokol Brno I,“ dodal radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Návrhy bude posuzovat porota, která byla jmenována na konci srpna 2022.

Vítěz urbanisticko-architektonické soutěže obdrží odměnu 750 tisíc Kč, účastník na druhém místě získá 575 tisíc Kč a třetí místo je ohodnoceno 425 tisíci Kč.

Další články

Výsledky krajinářsko-architektonické soutěže na předprostor Domu umění města Brna a parku Koliště I budou vystaveny v Domě pánů z Kunštátu

Výsledky krajinářsko-architektonické soutěže na předprostor Domu umění města Brna a parku Koliště I budou vystaveny v Domě pánů z Kunštátu

15.3.2023

Prostor před Domem umění a přilehlý park Koliště I dostanou v budoucnu novou podobu. Kancelář architekta města Brna vyhlásila v druhé polovině roku 2022 krajinářsko-architektonickou soutěž, v níž odborná porota z celkem sedmi návrhů zvolila jako vítězný ten od ateliéru M2AU. Výstava v Domě pánů z Kunštátu, která potrvá od 22. března do 9. dubna 2023, nyní brněnské veřejnosti představí vítězný budoucí plán i další soutěžní návrhy. Součástí výstavy budou také doklady zachycující historický vývoj daného území.

Vedení města Brna rozhodlo nepokračovat v dalším průběhu soutěže o návrh „Úprava náměstí Republiky“

Vedení města Brna rozhodlo nepokračovat v dalším průběhu soutěže o návrh „Úprava náměstí Republiky“

8.3.2023

Náměstí Republiky jako reprezentativní, přívětivý a bezpečný centrální veřejný prostor odpovídající významu místa, který bude Brňanům dobře sloužit. Takový měl být cíl urbanisticko-architektonické soutěže, součástí jejíž přípravy byla i dvě veřejná setkání a online anketa zaměřená na připomínky i požadavky zdejších obyvatel, uživatelů a návštěvníků. Dnes vedení města rozhodlo v dalším průběhu soutěže nepokračovat, ale naopak upravit prostor náměstí po realizaci opravy sítí, které jsou plánovány na roky 2025-2026.

Výstava: Krajinářsko-architektonická soutěž na předprostor Domu umění a park Koliště I

Výstava: Krajinářsko-architektonická soutěž na předprostor Domu umění a park Koliště I

7.3.2023

Park Koliště jako zelený pokoj centra Brna. S ním propojený Dům umění využívající ještě lépe své okolí. A na celou lokalitu plynule navazující Malinovského náměstí i historické centrum města. To jsou základní prvky vítězného návrhu od ateliéru M2AU, který na konci roku 2022 vybrala odborná porota krajinářsko-architektonické soutěže. Budoucí plány na proměnu okolí Domu umění, další soutěžní návrhy i historický kontext celého místa budou k vidění na výstavě v Domě pánů z Kunštátu od 22. března do 9. dubna. Vstupné dobrovolné.