Archiv 2019

Poptávka: Podání cenové nabídky
Hardwarové vybavení

Lhůta pro pro podání nabídky: do 4.9.2019 do 12:00

Číslo poptávky: 2019/46

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodání  hardwarového vybavení pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Plynovod

Lhůta pro pro podání nabídky: do 25.4.2019 do 12:00 hod

Číslo poptávky: 2019/22

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace – poddodávka pro vypracování územní studie „Lokalita brněnského výstaviště“ v části: Plynovod pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Technická infrastruktura: Protipovodňová opatření

Lhůta pro pro podání nabídky: do 14.06.2019 do 12:00 hod

Číslo poptávky: 2019/33

KAM Brno, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, Vás tímto vyzývá k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace k Územní studii s regulačními prvky ,,Jižní čtvrt“‚ v části: TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA: PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Poptávka: Podání cenové nabídky
Technická infrastruktura: Zásobování teplem, kolektory

Lhůta pro pro podání nabídky: 14. 6. 2019 do 12:00 hod

Číslo poptávky: 2019/32

KAM Brno, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, Vás tímto vyzývá k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace k Územní studii s regulačními prvky ,,Jižní čtvrt“‚ v části: TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA: ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM, KOLEKTORY

Poptávka: podání cenové nabídky
Technická infrastruktura: Zásobování plynem

Lhůta pro pro podání nabídky: 14. 6. 2019 do 12:00 hod

Číslo poptávky: 2019/31

KAM Brno, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, Vás tímto vyzývá k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace k Územní studii s regulačními prvky „Jižní čtvrť“ v části: Technická infrastruktura: Zásobování plynem

Poptávka: Podání cenové nabídky
Technická infrastruktura: Zásobování vodou a odkanalizování území

Lhůta pro pro podání nabídky: do 14.06.2019 do 12:00 hod

Číslo poptávky: 2019/30

KAM Brno, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, Vás tímto vyzývá k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace k Územní studii s regulačními prvky ,,Jižní čvrr v části: TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA: ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ

Poptávka: Podání cenové nabídky
Technická infrastruktura: Energetika, spoje

Lhůta pro pro podání nabídky: 14.06.2019 do 12:00 hod

Číslo poptávky: 2019/29

KAM Brno, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, Vás tímto vyzývá k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace k Územní studii
s regulačními prvky ,,Jižní čvrt“‚ v části: TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA: ENERGETIKA, SPOJE