Historie KAM

Historie

Zřízení nové příspěvkové organizace schválilo zastupitelstvo na svém zasedání 8. prosince 2015. Sídlo v Malém Špalíčku na Zelném trhu KAM získala a svou činnost zahájila 1. července 2016. Svého prvního městského architekta mělo však Brno již v roce 1905, kdy jím byl jmenován architekt Franz Holik, absolvent Akademie výtvarných umění ve Vídni a žák Otty Wagnera. Zatím posledním městským architektem byl Jaroslav Josífek, který byl vedoucím Útvaru hlavního architekta od roku 1992 do roku 2003, kdy byl úřad zrušen. Brno má tedy nyní svého hlavního architekta po třináctileté pauze.