Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. Oficiální název
  Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace
 2. Důvod a způsob založení
  Příprava odborného názoru z hlediska koncepce rozvoje statutárního města Brna, a to v oblasti strategického plánování, územního plánování a rozvoje, urbanismu, infrastruktury města, veřejného prostoru a kulturních hodnot. Zpracování vize prostorového rozvoje statutárního města Brna koordinací strategického a územního plánování města. Příspěvková organizace zřízena statutárním městem Brnem Zřizovací listinou ke dni 1. února 2016 na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Brna na zasedání Z7/14 dne 18. prosince 2015.
 3. Organizační struktura
  Uvedena v organizačním schématu.
 4. Kontaktní spojení
  1. Kontaktní poštovní adresa
   Kancelář architekta města Brna, p.o.
   Zelný trh 331/13
   602 00 Brno
  2. Adresa pro osobní návštěvu
   Kancelář architekta města Brna, p.o.
   Zelný trh 331/13
   602 00 Brno
  3. Úřední hodiny
   Po předchozí telefonické či e-mailové domluvě.
  4. Telefonní čísla
   +420 542 215 151 (asistentka KAM)
  5. Čísla faxu
  6. Adresa internetové stránky
   http://www.kambrno.cz
  7. Adresa e-podatelny
  8. Další elektronické adresy
   Ředitel organizace: 
   Asistentka KAM: ;
  9. ID datové schránky
   j9gzbpi
 5. Případné platby lze poukázat
  FIO banka, a.s.
  V Celnici 1028/10, Praha 1, 117 21
  Číslo účtu: 2001018746/2010
 6. IČ 05128820
 7. DIČ CZ05128820
 8. Dokumenty
  1. Seznam hlavních dokumentů
   Zřizovací listina
   Dodatek č. 1
   Výpis z obchodního rejstříku
  2. Rozpočet
   Schválený rozpočet 2018
   Střednědobý výhled rozpočtu p. o. na období 2018 – 2020
   Návrh rozpočtu 2018
   Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2018
  3. Zpráva o činnosti
   1. Zpráva o činnosti KAM 2016
 9.  Žádosti o informace, místo a způsoby získání požadovaných informací
  Kancelář architekta města Brna, p.o.
  Zelný trh 331/13
  602 00 Brno
  T: 542 215 151 (asistentka KAM)
  E-mail: 
  V případě e-mailu nemusí být aplikován elektronický podpis.
 10. Příjem žádostí
  Kancelář architekta města Brna, p.o.
  Zelný trh 331/13
  602 00 Brno
  T: 542 215 151 (asistentka Kanceláře)
  E-mail: 
  V případě e-mailu nemusí být aplikován elektronický podpis.
 11. Opravné prostředky
  Kancelář architekta města Brna, p.o.
  Zelný trh 331/13
  602 00 Brno
  T: 542 215 151 (asistentka KAM)
  E-mail: 
  V případě e-mailu nemusí být aplikován elektronický podpis.
 12. Formuláře
 13. Popisy postupů
 14. Předpisy
  1. Nejdůležitější používané předpisy
  2. Vydané právní předpisy
 15.  Úhrady za poskytování informací
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace
 16.  Licenční smlouvy
  1. Vzory licenčních smluv
  2. Výhradní licence
 17.  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 2016