Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení
Příprava odborného názoru z hlediska koncepce rozvoje statutárního města Brna, a to v oblasti strategického plánování, územního plánování a rozvoje, urbanismu, infrastruktury města, veřejného prostoru a kulturních hodnot. Zpracování vize prostorového rozvoje statutárního města Brna koordinací strategického a územního plánování města. Příspěvková organizace zřízena statutárním městem Brnem Zřizovací listinou ke dni 1. února 2016 na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Brna na zasedání Z7/14 dne 18. prosince 2015.

3. Organizační struktura
Uvedena v organizačním schématu.

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa
Kancelář architekta města Brna, p.o.
Zelný trh 331/13
602 00 Brno

Adresa pro osobní návštěvu
Kancelář architekta města Brna, p.o.
Zelný trh 331/13
602 00 Brno

Úřední hodiny
Po předchozí telefonické či e-mailové domluvě

Telefonní čísla
+420 542 215 151 (asistentka KAM)

Adresa internetové stránky
http://www.kambrno.cz

Adresa e-podatelny

Další elektronické adresy
Ředitel organizace: 
Asistentka KAM: ;

ID datové schránky
j9gzbpi

5. Platební spojení
FIO banka, a.s.
V Celnici 1028/10, Praha 1, 117 21
Číslo účtu: 2001018746/2010

6. IČ 05128820

7. DIČ CZ05128820

8. Seznam hlavních dokumentů
Zřizovací listina
Dodatek č. 1
Výpis z obchodního rejstříku

Rozpočet
Schválený rozpočet 2018
Střednědobý výhled rozpočtu p. o. na období 2019 – 2021
Návrh rozpočtu 2018Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2018

Zpráva o činnosti
Zpráva o činnosti KAM 2016
Zpráva o činnosti KAM 2017 

9. Žádosti o informace, místo a způsoby získání požadovaných informací
Kancelář architekta města Brna, p.o.
Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
T: 542 215 151 (asistentka KAM)
E-mail: V případě e-mailu nemusí být aplikován elektronický podpis.

10. Příjem žádostí
Kancelář architekta města Brna, p.o.
Zelný trh 331/13
602 00 Brno
T: 542 215 151 (asistentka KAM)
E-mail: 
V případě e-mailu nemusí být aplikován elektronický podpis.

11. Opravné prostředky
Kancelář architekta města Brna, p.o.
Zelný trh 331/13
602 00 Brno
T: 542 215 151 (asistentka KAM)
E-mail: 
V případě e-mailu nemusí být aplikován elektronický podpis.

12. Formuláře
13. Popisy postupů
14. Předpisy—
Nejdůležitější používané předpisy
Vydané právní předpisy—

15. Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace

16. Licenční smlouvy
Vzory licenčních smluv
Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 2016