Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení
Příprava odborného názoru z hlediska koncepce rozvoje statutárního města Brna, a to v oblasti strategického plánování, územního plánování a rozvoje, urbanismu, infrastruktury města, veřejného prostoru a kulturních hodnot. Zpracování vize prostorového rozvoje statutárního města Brna koordinací strategického a územního plánování města. Příspěvková organizace zřízena statutárním městem Brnem Zřizovací listinou ke dni 1. února 2016 na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Brna na zasedání Z7/14 dne 18. prosince 2015.

3. Organizační struktura
Uvedena v organizačním schématu.

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa
Kancelář architekta města Brna, p.o.
Zelný trh 331/13
602 00 Brno

Úřední hodiny
Po předchozí telefonické či e-mailové domluvě

Telefonní čísla
+420 770 176 560 (asistentka KAM)

Adresa internetové stránky
http://www.kambrno.cz

Podatelna
Informace o podatelně a příjmu dokumentů
e-mail pro elektronické podání: info@kambrno.cz

Další elektronické adresy
Ředitel organizace: 
Asistentka KAM: 

ID datové schránky
j9gzbpi

5. Platební spojení
FIO banka, a.s.
V Celnici 1028/10, Praha 1, 117 21
Číslo účtu: 2001018746/2010

6. IČ 05128820

7. DIČ CZ05128820

8. Seznam hlavních dokumentů
Zřizovací listina
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
Výpis z obchodního rejstříku

Rozpočet
Schválený rozpočet 2020

Střednědobý výhled rozpočtu p. o. na období 2020 – 2022

Návrh rozpočtu 2020
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2020

Zpráva o činnosti
Zpráva o činnosti KAM 2016
Zpráva o činnosti KAM 2017
Zpráva o činnosti KAM 2018

9. Příjem žádostí a Žádosti o informace, místo a způsoby získání požadovaných informací
Kancelář architekta města Brna, p.o.
Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
T: 770 176 560 (asistentka KAM)
E-mail: V případě e-mailu nemusí být aplikován elektronický podpis.

10. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace

11. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 2016
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 2017
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 2018
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 2019

12. Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.