Výběrová řízení a poptávky

Probíhající: 

Poptávka: podání cenové nabídky - Zásobování teplem v rámci projektu

Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části Zásobování teplem pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 20. 4. 2018 do 12:00 hodin

Příloha č. 1      
Příloha č. 2     
Příloha č. 3 
Příloha č. 4a a č. 4b  

Poptávka: podání cenové nabídky - Zásobování elektrickou energií, spoje v rámci projektu

Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části Zásobování elektrickou energií, spoje v rámci projektu pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 20. 4. 2018 do 12:00 hodin

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4a a č. 4b  

Poptávka: podání cenové nabídky - Kolektory, koordinace sítí v rámci projektu

Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části Kolektory, koordinace sítí v rámci projektu pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 20. 4. 2018 do 12:00 hodin

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4a a č. 4b  

Poptávka: podání cenové nabídky - Zásobování plynem v rámci projektu

Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části Zásobování plynem v rámci projektu pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 20. 4. 2018 do 12:00 hodin

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4a a č. 4b  

Poptávka: podání cenové nabídky - Zábor Zemědělského půdního fondu (ZPF), Pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) v rámci projektu

Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části Zábor Zemědělského půdního fondu (ZPF), Pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) v rámci projektu pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 20. 4. 2018 do 12:00 hodin

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4a a č. 4b  

Ukončeno: 

Poptávka: podání cenové nabídky - Průzkum veřejného mínění – železniční uzel Brno (ŽUB)

Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na vypracování, realizaci a vyhodnocení průzkumu veřejného mínění pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 12. 12. 2017 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Zpracování 3D modelu a kamerového záznamu 2018-06

ímto Vás vyzýváme k podání nabídky 3D model a kamerový záznam pro Kanceláře architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde

Příloha č. 1      
Příloha č. 2     
Příloha č. 3 

Lhůta pro podání nabídky: do 23. 1. 2018 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Výběrové řízení na vypracování dílčí části projektové dokumentace: Územní systémy ekologické stability v rámci projektu

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části USES pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde

Příloha č. 1      
Příloha č. 2     
Příloha č. 3 
Příloha č. 4a a č. 4b  

Lhůta pro podání nabídky: do 22. 1. 2018 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Odkanalizování území, zásobování pitnou vodou, zásobování užitkovou vodou

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části Odkanalizování území a zásobování pitnou a užitkovou vodou pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, a to dle následující specifikace zde.

Příloha č. 1      
Příloha č. 2     
Příloha č. 3 
Příloha č. 4a a č. 4b  

Lhůta pro podání nabídky: do 22. 1. 2018 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Protipovodňová ochrana, vodní plochy

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části Protipovodňové ochrany a vodních ploch pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde.

Příloha č. 1      
Příloha č. 2     
Příloha č. 3 
Příloha č. 4a a č. 4b  

Lhůta pro podání nabídky: do 22. 1. 2018 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Nabídka tonerů HP za účelem sepsání rámcové smlouvy

Tímto Vás vyzýváme k podání cenové nabídky toneríi HP pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde. Příloha zde

Lhůta pro podání nabídky: do 22. 1. 2018 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Zajištění mediálního monitoringu

Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na zajištění mediálního monitoringu pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace viz zde

Lhůta pro podání nabídky: do 16. 1. 2018 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Nabídka zpracování tiskovin za účelem podepsání rámcové smlouvy

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na tiskové služby pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde

Lhůta pro podání nabídky: do 12. 1. 2018 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Dodávka automobilu pro potřeby KAM

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodávku automobilu pro potřeby Kanceláře architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek-mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde

Lhůta pro podání nabídky: do 5. 1. 2018 do 17:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Analýza dat z průzkumu maloobchodní sítě města Brna 2017 a vyhodnocení výsledků průzkumu

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodávku analýzy dat z prazkumu maloobchodní sítě města Brna 2017 a vyhodnocení výsledka prazkumu pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde

Lhůta pro podání nabídky: do 23. 11. 2017 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - dodávka kancelářského nábytku

Tímto Vás vyzíváme k podání nabídky na dodávku kancelářského nábytku pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené v příloze č. 1. Specifikace zde

Lhůta pro podání nabídky: do 20. 11. 2017 do 10:00 hodin

Dodávka serveru a hardwarového vybavení

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodávku serveru a hardwarového vybavení pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde a zde.  

Lhůta pro podání nabídky: do 28. 11. 2017 do 12:00 hodin

Vypracování projektové dokumentace: urbanistická ideová studie “Západní brána” – Brno, Starý Lískovec (dále jen „Zakázka“)

Na základě pověření vyplývajícího z Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a investory SPNK 6 s.r.o. a ZÁPADNÍ BRÁNA BRNO a.s. (dále jen „ZBB“) poptává Kancelář architekta města Brna p.o. zpracování projektové dokumentace, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 16. 11. 2017 do 14:00 hodin