Výběrová řízení a poptávky

Probíhající:

Ukončeno:

Poptávka: podání cenové nabídky - Administrátor výběrových řízení dle ZVZ 2018 - 47

Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na administrátor výběrových řízení a přípravu zadávací dokumentace pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky prodloužena: do 19. 11. 2018 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Rekonstrukce sociálního zařízení KAM, 2. a 3. NP 2018 - 40

Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na rekonstrukce sociálního zařízení KAM, 2. a 3. NP budovy Zelný trh 13 pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Přílohy jsou uloženy zde.

Lhůta pro podání nabídky prodloužena: do 26. 10. 2018 do 24:00 hodin

Na místě bude umožněna prohlídka prostor dle domluvy. 

Poptávka: podání cenové nabídky - Dodávka hardwarového vybavení

Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na dodávku harwarového vybavení pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 2. 7. 2018 do 14:00 hodin

Technická specifikace zde

Poptávka: podání cenové nabídky - Zásobování teplem v rámci projektu
Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části Zásobování teplem pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 20. 4. 2018 do 12:00 hodin

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4a a č. 4b  

Poptávka: podání cenové nabídky - Zábor Zemědělského půdního fondu (ZPF), Pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) v rámci projektu
Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části Zábor Zemědělského půdního fondu (ZPF), Pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) v rámci projektu pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 20. 4. 2018 do 12:00 hodin

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4a a č. 4b  

Poptávka: podání cenové nabídky - Zásobování plynem v rámci projektu
Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části Zásobování plynem v rámci projektu pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 20. 4. 2018 do 12:00 hodin

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4a a č. 4b  

Poptávka: podání cenové nabídky - Kolektory, koordinace sítí v rámci projektu
Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části Kolektory, koordinace sítí v rámci projektu pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 20. 4. 2018 do 12:00 hodin

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4a a č. 4b  

Poptávka: podání cenové nabídky - Zásobování elektrickou energií, spoje v rámci projektu
Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části Zásobování elektrickou energií, spoje v rámci projektu pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 20. 4. 2018 do 12:00 hodin

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4a a č. 4b  

Poptávka: podání cenové nabídky - Průzkum veřejného mínění – železniční uzel Brno (ŽUB)
Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na vypracování, realizaci a vyhodnocení průzkumu veřejného mínění pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 12. 12. 2017 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Poskytovatel volání + mobilní internet

Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na poskytnutí volání + mobilní internet (čísla a pevné linky, internet) pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 3. 8. 2018 do 12:00 hodin

Technická specifikace zde

Poptávka: podání cenové nabídky - Výběrové řízení na vypracování dílčí části projektové dokumentace: Územní systémy ekologické stability v rámci projektu
Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části USES pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde.

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4a a č. 4b

Lhůta pro podání nabídky: do 22. 1. 2018 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Odkanalizování území, zásobování pitnou vodou, zásobování užitkovou vodou

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části Odkanalizování území a zásobování pitnou a užitkovou vodou pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, a to dle následující specifikace zde.

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4a a č. 4b

Lhůta pro podání nabídky: do 22. 1. 2018 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Protipovodňová ochrana, vodní plochy
Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části Protipovodňové ochrany a vodních ploch pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde.

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4a a č. 4b

Lhůta pro podání nabídky: do 22. 1. 2018 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Nabídka tonerů HP za účelem sepsání rámcové smlouvy
Tímto Vás vyzýváme k podání cenové nabídky toneríi HP pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde. Příloha zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 22. 1. 2018 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Zajištění mediálního monitoringu
Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na zajištění mediálního monitoringu pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace viz zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 16. 1. 2018 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Nabídka zpracování tiskovin za účelem podepsání rámcové smlouvy
Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na tiskové služby pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 12. 1. 2018 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Dodávka automobilu pro potřeby KAM
Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodávku automobilu pro potřeby Kanceláře architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek-mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 5. 1. 2018 do 17:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Analýza dat z průzkumu maloobchodní sítě města Brna 2017 a vyhodnocení výsledků průzkumu
Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodávku analýzy dat z prazkumu maloobchodní sítě města Brna 2017 a vyhodnocení výsledka prazkumu pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 23. 11. 2017 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - dodávka kancelářského nábytku
Tímto Vás vyzíváme k podání nabídky na dodávku kancelářského nábytku pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené v příloze č. 1. Specifikace zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 20. 11. 2017 do 10:00 hodin

Dodávka serveru a hardwarového vybavení
Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodávku serveru a hardwarového vybavení pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde a zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 28. 11. 2017 do 12:00 hodin

Vypracování projektové dokumentace: urbanistická ideová studie “Západní brána” – Brno, Starý Lískovec (dále jen „Zakázka“)
Na základě pověření vyplývajícího z Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a investory SPNK 6 s.r.o. a ZÁPADNÍ BRÁNA BRNO a.s. (dále jen „ZBB“) poptává Kancelář architekta města Brna p.o. zpracování projektové dokumentace, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 16. 11. 2017 do 14:00 hodin