Výběrová řízení a poptávky

Probíhající: 

Poptávka: podání cenové nabídky - Dodávka automobilu pro potřeby KAM

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodávku automobilu pro potřeby Kanceláře architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek-mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde

Lhůta pro podání nabídky: do 5. 1. 2018 do 17:00 hodin

Ukončeno: 

Poptávka: podání cenové nabídky - Průzkum veřejného mínění – železniční uzel Brno (ŽUB)

Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na vypracování, realizaci a vyhodnocení průzkumu veřejného mínění pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 12. 12. 2017 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Analýza dat z průzkumu maloobchodní sítě města Brna 2017 a vyhodnocení výsledků průzkumu

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodávku analýzy dat z prazkumu maloobchodní sítě města Brna 2017 a vyhodnocení výsledka prazkumu pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde

Lhůta pro podání nabídky: do 23. 11. 2017 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - dodávka kancelářského nábytku

Tímto Vás vyzíváme k podání nabídky na dodávku kancelářského nábytku pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené v příloze č. 1. Specifikace zde

Lhůta pro podání nabídky: do 20. 11. 2017 do 10:00 hodin

Dodávka serveru a hardwarového vybavení

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodávku serveru a hardwarového vybavení pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde a zde.  

Lhůta pro podání nabídky: do 28. 11. 2017 do 12:00 hodin

Vypracování projektové dokumentace: urbanistická ideová studie “Západní brána” – Brno, Starý Lískovec (dále jen „Zakázka“)

Na základě pověření vyplývajícího z Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a investory SPNK 6 s.r.o. a ZÁPADNÍ BRÁNA BRNO a.s. (dále jen „ZBB“) poptává Kancelář architekta města Brna p.o. zpracování projektové dokumentace, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 16. 11. 2017 do 14:00 hodin