Veřejné zakázky

Probíhající:

Ukončeno:

Poptávka k podání cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace k územní studii lokality Jižní čtvrť v části: Zásobování plynem

KAM Brno, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, Vás tímto vyzývá k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace k Územní studii s regulačními prvky „Jižní čtvrť“ v části: Technická infrastruktura: Zásobování plynem

–  dle následující specifikace zde.

Příloha č.1 

Příloha č. 2

Předpoládaná doba plnění: 06/2019 – 09/2019

Termín pro odevzdání díla: 23. 9. 2019

Lhůta pro podání nabídky: 14. 6. 2019 do 12:00 hod

Poptávka k podání cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace k územní studii lokality Jižní čtvrť v části: Zásobování teplem, kolektory

KAM Brno, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, Vás tímto vyzývá k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace k Územní studii s regulačními prvky „Jižní čtvrť“ v části: Technická infrastruktura: Zásobování teplem, kolektory

–  dle následující specifikace zde.

Příloha č.1 

Příloha č. 2

Předpoládaná doba plnění: 06/2019 – 09/2019

Termín pro odevzdání díla: 23. 9. 2019

Lhůta pro podání nabídky: 14. 6. 2019 do 12:00 hod

Poptávka k podání cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace k územní studii lokality Jižní čtvrť v části: Zásobování vodou, odkanalizování

KAM Brno, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, Vás tímto vyzývá k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace k Územní studii s regulačními prvky „Jižní čtvrť“ v části: Technická infrastruktura: Zásobování vodou, odkanalizování

–  dle následující specifikace zde.

Příloha č.1 

Příloha č. 2

Předpoládaná doba plnění: 06/2019 – 09/2019

Termín pro odevzdání díla: 23. 9. 2019

Lhůta pro podání nabídky: 14. 6. 2019 do 12:00 hod

Poptávka k podání cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace k územní studii lokality Jižní čtvrť v části: Protipovodňová opatření

KAM Brno, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, Vás tímto vyzývá k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace k Územní studii s regulačními prvky „Jižní čtvrť“ v části: Technická infrastruktura: Protipovodňová opatření

–  dle následující specifikace zde.

Příloha č.1 

Příloha č. 2

Předpoládaná doba plnění: 06/2019 – 09/2019

Termín pro odevzdání díla: 23. 9. 2019

Lhůta pro podání nabídky: 14. 6. 2019 do 12:00 hod

Poptávka k podání cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace k územní studii lokality Jižní čtvrť v části: Energetika, spoje

KAM Brno, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, Vás tímto vyzývá k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace k Územní studii s regulačními prvky „Jižní čtvrť“ v části: Technická infrastruktura: Energetika, spoje

–  dle následující specifikace zde.

Příloha č.1 

Příloha č. 2

Předpoládaná doba plnění: 06/2019 – 09/2019

Termín pro odevzdání díla: 23. 9. 2019

Lhůta pro podání nabídky: 14. 6. 2019 do 12:00 hod

Poptávka: Dodání kancelářského nábytku

KAM Brno, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, Vás tímto vyzývá k podání nabídky na dodání kancelářského nábytku

–  dle následující specifikace zde.

Příloha č.1 

Příloha č. 2

Předpoládaná doba plnění: nejpozději 1. týden v září 

Lhůta pro podání nabídky: 14. 6. 2019 do 12:00 hod

Poptávka: podání cenové nabídky - výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace - poddodávka pro vypracování územní studie "Lokalita brněnského výstaviště" v části: Energetika, spoje 2019 - 21

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace – poddodávka pro vypracování územní studie „Lokalita brněnského výstaviště“ v části: Energetika, spoje pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde.

Příloha č.1 

Lhůta pro podání nabídky: do 25. 4. 2019 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace - poddodávka pro vypracování územní studie "Lokalita brněnského výstaviště" v části: Plynovod 2019 - 22

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace – poddodávka pro vypracování územní studie „Lokalita brněnského výstaviště“ v části: Plynovod pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde.

Příloha č.1 

Lhůta pro podání nabídky: do 25. 4. 2019 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace - poddodávka pro vypracování územní studie "Lokalita brněnského výstaviště" v části: Rozvody tepla 2019 - 23

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace – poddodávka pro vypracování územní studie „Lokalita brněnského výstaviště“ v části: Rozvody tepla pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde.

Příloha č.1 

Lhůta pro podání nabídky: do 25. 4. 2019 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky vygenerování 3D texturové vizualizace (3D mesh) 2019 - 19

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vygenerování a dodávku 3D texturové vizualizace (3D mesh) lokality „Jižní čtvrť a okolí“ ve městě Brně a zajištění uložení dat s přístupem formou služby pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 8. 4. 2019 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky dodávka interiérových dělících příček a dveří 2019 - 15

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodávku interiérových dělících příček a dveří do Kanceláře architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde.

Příloha č.1

Lhůta pro podání nabídky: do 27. 3. 2019 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky dodávka okna vč. parapetů a montáže 2019 - 16

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodávku okna vč. parapetů a montáže do Kanceláře architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde.

Příloha č.1

Příloha č.2

Lhůta pro podání nabídky: do 27. 3. 2019 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky dodávka hardwarového vybavení 2019 - 17

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodávku hardwarového vybavení pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde.

Příloha č.1

Lhůta pro podání nabídky: do 25. 3. 2019 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky rekonstrukce hlavního rozvaděče v 1.NP a přívodní kabely do 2.NP, 3.NP a 4.NP - 2019 - 12

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na rekonstrukci hlavního rozvaděče v 1.NP a přívodní kabely do 2.NP, 3.NP a 4.NP pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde.

Příloha č.1

Příloha č.2

Lhůta pro podání nabídky: do 14. 3. 2019 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky IT správa pro KAM 2019 - 09

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky za účelem uzavření smlouvy na IT správu pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde

Lhůta pro podání nabídky: do 6. 3. 2019 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Administrátor výběrových řízení dle ZVZ 2018 - 47

Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na administrátor výběrových řízení a přípravu zadávací dokumentace pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky prodloužena: do 19. 11. 2018 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Rekonstrukce sociálního zařízení KAM, 2. a 3. NP 2018 - 40

Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na rekonstrukce sociálního zařízení KAM, 2. a 3. NP budovy Zelný trh 13 pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Přílohy jsou uloženy zde.

Lhůta pro podání nabídky prodloužena: do 26. 10. 2018 do 24:00 hodin

Na místě bude umožněna prohlídka prostor dle domluvy. 

Poptávka: podání cenové nabídky - Dodávka hardwarového vybavení

Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na dodávku harwarového vybavení pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 2. 7. 2018 do 14:00 hodin

Technická specifikace zde

Poptávka: podání cenové nabídky - Zásobování teplem v rámci projektu

Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části Zásobování teplem pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 20. 4. 2018 do 12:00 hodin

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4a a č. 4b  

Poptávka: podání cenové nabídky - Zábor Zemědělského půdního fondu (ZPF), Pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) v rámci projektu

Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části Zábor Zemědělského půdního fondu (ZPF), Pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) v rámci projektu pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 20. 4. 2018 do 12:00 hodin

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4a a č. 4b  

Poptávka: podání cenové nabídky - Zásobování plynem v rámci projektu

Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části Zásobování plynem v rámci projektu pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 20. 4. 2018 do 12:00 hodin

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4a a č. 4b  

Poptávka: podání cenové nabídky - Kolektory, koordinace sítí v rámci projektu

Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části Kolektory, koordinace sítí v rámci projektu pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 20. 4. 2018 do 12:00 hodin

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4a a č. 4b  

Poptávka: podání cenové nabídky - Zásobování elektrickou energií, spoje v rámci projektu

Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části Zásobování elektrickou energií, spoje v rámci projektu pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 20. 4. 2018 do 12:00 hodin

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4a a č. 4b  

Poptávka: podání cenové nabídky - Průzkum veřejného mínění – železniční uzel Brno (ŽUB)

Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na vypracování, realizaci a vyhodnocení průzkumu veřejného mínění pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 12. 12. 2017 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Poskytovatel volání + mobilní internet

Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na poskytnutí volání + mobilní internet (čísla a pevné linky, internet) pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 3. 8. 2018 do 12:00 hodin

Technická specifikace zde

Poptávka: podání cenové nabídky - Výběrové řízení na vypracování dílčí části projektové dokumentace: Územní systémy ekologické stability v rámci projektu

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části USES pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde.

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4a a č. 4b

Lhůta pro podání nabídky: do 22. 1. 2018 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Odkanalizování území, zásobování pitnou vodou, zásobování užitkovou vodou

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části Odkanalizování území a zásobování pitnou a užitkovou vodou pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, a to dle následující specifikace zde.

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4a a č. 4b

Lhůta pro podání nabídky: do 22. 1. 2018 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Protipovodňová ochrana, vodní plochy

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování dílčí části projektové dokumentace v části Protipovodňové ochrany a vodních ploch pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde.

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4a a č. 4b

Lhůta pro podání nabídky: do 22. 1. 2018 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Nabídka tonerů HP za účelem sepsání rámcové smlouvy

Tímto Vás vyzýváme k podání cenové nabídky toneríi HP pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde. Příloha zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 22. 1. 2018 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Zajištění mediálního monitoringu

Tímto Vás oslovujeme k podání nabídky na zajištění mediálního monitoringu pro Kancelář architekta města Brna. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace viz zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 16. 1. 2018 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Nabídka zpracování tiskovin za účelem podepsání rámcové smlouvy

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na tiskové služby pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 12. 1. 2018 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Dodávka automobilu pro potřeby KAM

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodávku automobilu pro potřeby Kanceláře architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek-mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 5. 1. 2018 do 17:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - Analýza dat z průzkumu maloobchodní sítě města Brna 2017 a vyhodnocení výsledků průzkumu

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodávku analýzy dat z prazkumu maloobchodní sítě města Brna 2017 a vyhodnocení výsledka prazkumu pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 23. 11. 2017 do 12:00 hodin

Poptávka: podání cenové nabídky - dodávka kancelářského nábytku

Tímto Vás vyzíváme k podání nabídky na dodávku kancelářského nábytku pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené v příloze č. 1. Specifikace zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 20. 11. 2017 do 10:00 hodin

Dodávka serveru a hardwarového vybavení

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodávku serveru a hardwarového vybavení pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde a zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 28. 11. 2017 do 12:00 hodin

Vypracování projektové dokumentace: urbanistická ideová studie “Západní brána” – Brno, Starý Lískovec (dále jen „Zakázka“)

Na základě pověření vyplývajícího z Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a investory SPNK 6 s.r.o. a ZÁPADNÍ BRÁNA BRNO a.s. (dále jen „ZBB“) poptává Kancelář architekta města Brna p.o. zpracování projektové dokumentace, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle specifikace uvedené zde.

Lhůta pro podání nabídky: do 16. 11. 2017 do 14:00 hodin