Katalog soutěžních návrhů Centrum volného času Nová Bystrouška

Datum vydání 07/2017

Předmětem soutěže byl návrh nového objektu Centra volného času včetně samostatného objektu víceúčelového sálu a okolí v lokalitě Horního náměstí při ulici Kamechy v rozsahu řešeného území vymezeného soutěžními podklady.

Katalog soutěžních návrhů Centrum volného času Nová Bystrouška

Nový objekt Centra volného času poskytne odpovídající zázemí pro realizaci volnočasových aktivit dětí, mládeže, rodičů s dětmi i široké bystrcké veřejnosti. Víceúčelový sál umožní provozování sportů a poskytne prostory pro sportovní, kulturní a společenské vyžití obyvatel Bystrce. Návrh citlivě dotvoří stávající strukturu sídliště a vymezí občanům městské části kvalitní veřejný prostor, který bude maximálně respektovat stávající významnou plochu zeleně v území Horního náměstí.