Katalog soutěžních návrhů Kreativní centrum Brno

Datum vydání 07/2018

Architektonická užší jednofázová projektová soutěž o návrh.

Katalog soutěžních návrhů Kreativní centrum Brno

Předmětem soutěže byl návrh umístění Kreativního centra Brno do budovy bývalé Káznice na ulici Bratislavská. Návrh byl požadován v rozsahu studie, při dodržení památkové ochrany stanovené Ministerstvem kultury a při dodržení podmínek zadavatele, s cílem optimálního využití stávajícího objektu pro umístění centra pro podporu kreativních profesí včetně jeho zapojení do okolní městské struktury, aniž by byla narušena historická hodnota objektu a lokality.