Jak bude vypadat nová čtvrť

A. Nová městská čtvrť

Do budoucna se nevyužité území o velikosti zhruba 140 hektarů v těsné blízkosti centra promění na živou městskou čtvrť lemovanou řekou Svratkou. Nová čtvrť Trnitá nabídne bydlení pro deset až patnáct tisíc lidí, kancelářské budovy, služby, parky a široké možnosti trávení volného času. Úkolem města Brna a Kanceláře architekta města Brna (KAM) je navrhnout kvalitní základy celé čtvrti – veřejné prostory, nové ulice, technickou a dopravní infrastrukturu a protipovodňová opatření.

B. Navazující lokality

Nová čtvrť plynule naváže na okolní zástavbu a zároveň přinese rozvoj přilehlých oblastí jako například Komárova nebo Nových sadů.

C. Stávající hlavní nádraží

Stávající hlavní nádraží, které už kapacitně nestačí, bude zrušeno. Uvolní se tím rozsáhlé plochy kolejiště na okružní třídě centra města. Zachována zůstane památkově chráněná budova nádraží, stejně jako pošta a Malá Amerika. Město je může dále využít jako společenské a kulturní prostory. 

Hlavní záměry

 Široký bulvár, kvalitní ulice a veřejná prostranství, oživené nábřeží, ale také moderní hlavní nádraží, to vše bude tvořit základy nové čtvrti.

1. Nové hlavní nádraží

Nové hlavní nádraží bude stát na místě dnešního dolního nádraží u řeky Svratky. Oproti stávajícímu nabídne větší kapacitu, komfort pro cestující, a především modernizaci vlakové dopravy. Bude umístěno na mostním tělese ve výšce sedmi metrů nad zemí a nebude tvořit bariéru mezi severní a jižní částí nové čtvrti. Stane se klíčovým dopravním uzlem s možností rychlého přestupu mezi vlakovou, autobusovou a městskou hromadnou dopravou. Na podobu budovy připravuje SŽDC ve spolupráci s městem a KAM mezinárodní soutěž, která se zaměří také na veřejná prostranství před a za nádražím.

2. Bulvár

Bulvár bude hlavní spojnicí nového nádraží s centrem města. Cestujícím nabídne pohled na dominantu Brna – katedrálu Petrov. Padesát metrů široký bulvár bude lemován domy s obchody a službami v přízemí, bude mít široké chodníky se stromořadími a jeho nedílnou součástí bude tramvajová, motorová a cyklo doprava. Svými rozměry bude srovnatelný například s Václavským náměstím v Praze. Na jeho podobu plánuje město vypsat architektonickou soutěž.

3. Základy nové čtvrti

Nová čtvrť Trnitá začne vznikat souběžně s novým nádražím tak, aby dokončené nádraží navazovalo na už fungující zástavbu. První domy vyrostou kolem plánovaného bulváru a v blízkosti ulice Opuštěná.

4. Parky místo kolejiště

Nová městská čtvrť bude lemovaná parkem, který propojí řeku Svratku s centrem města. Do budoucna nahradí park také kolejiště stávajícího hlavního nádraží. Město plánuje zachránit i původní kamenný viadukt, který je přímo napojen na budovu Malé Ameriky a stane se stezkou pro pěší a cyklisty ve stylu newyorské High Line.

5. Městské nábřeží

Zástavba se rozvine až k břehům Svratky, kde vznikne městské nábřeží. Brno tak znovu získá přístup k řece. Bude zde místo pro odpočinek, rekreaci a společenské aktivity. Podobu nábřeží a jeho veřejných prostranství načrtne v příštích letech architektonická soutěž.