Územní studie

Živé ulice a veřejná prostranství, kde budou lidé rádi trávit čas – to jsou základní předpoklady, aby nová čtvrť byla atraktivní a příjemná pro život. Ale také fungující doprava a technické sítě nebo ochrana města před stoletou vodou. KAM připravuje aktualizaci územní studie nové čtvrti z roku 2013, která bude sloužit jako podklad města pro nový územní plán a další rozhodování v území, mimo jiné určí také záměry pro vypsání architektonických soutěží.

Záměry z urbanistických studií a soutěží

Součástí aktualizace územní studie jsou také ideje z vítězných návrhů urbanistických soutěží a územních studií Budoucnost centra Brna ve variantně přestavby Železničního uzlu Brno Řeka a Pod Petrovem.

Nejzdařilejší územní studie ve variantě nádraží u řeky, Sdružení Koleček – Jura, architekti Lausanne – Brno

Dostavba prostoru Opuštěná – Trnitá

Nejnovějším podkladem je také urbanistická ideová studie Dostavba prostoru Opuštěná – Trnitá v Jižním centru Brno z roku 2018. Studie vznikla na základě Memoranda o spolupráci mezi městem a soukromými vlastníky. Spolu s brněnskými architekty Alešem Burianem a Gustavem Křivinkou na studii pracoval americký urbanista a krajinný architekt Mark Johnson.