Základní a mateřská škola Sadová

Lokalita Sadová patří mezi významná rozvojová území pro bydlení. Většina plochy je již zastavěná a v její další části výstavba probíhá. Vzhledem k živelnému rozvoji však v lokalitě chybí občanská vybavenost. Město zde proto plánuje výstavbu mateřské a základní školy, včetně nového centrálního veřejného prostranství a parku. Organizací soutěže, která podobu lokality určí, byla pověřena Kancelář architekta města Brna.

Podle sčítání obyvatel žije v Králově Poli přes 28 tisíc obyvatel. Jejich počet zvláště v oblasti Sadová v posledních letech vzrostl, protože se jedná o významnou rozvojovou lokalitu pro bydlení. Vzhledem k živelnému rozvoji však v lokalitě chybí občanská vybavenost. Loni na podzim proto město Brno avizovalo, že zde vybuduje mateřskou a základní školu, a to v koordinaci s realizací parku z participativního rozpočtu.

Veřejné setkání s místními obyvateli k zadání soutěže proběhlo 8. února v Centru Kociánka.

Urbanisticko-architektonická soutěž

Předmětem soutěže je návrh novostaveb základní a mateřské školy ve významné rozvojové lokalitě pro bydlení Sadová včetně nového centrálního veřejného prostranství a parku, které mají potenciál vytvořit z místa nové společenské centrum s veškerou nezbytnou vybaveností. Centrální veřejné prostranství a park budou vymezeny stavbami základní a mateřské školy a také dalšími polyfunkčními objekty, které v návrhu koncepčně dotvoří urbanistickou kompozici nových veřejných prostranství.

řešené území

Nový park, který je v návrhu Územního plánu města Brna vymezen v ploše městské zeleně, nahradí stávající park, který byl schválen v roce 2018 v rámci participativního rozpočtu a následně byl realizován v roce 2021 jako stavba dočasná.

Cílem soutěže je nalézt vhodného partnera, který vytvoří nejen chybějící občanskou vybavenost, ale také navrhne v rámci řešeného území kvalitní veřejná prostranství, která budou sloužit zdejším obyvatelům.