Sportovní základní škola Botanická

Sportovní základní škola Botanická

Status: Připravované soutěže

Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-architektonického řešení novostavby sportovní základní školy včetně víceúčelové sportovní haly.

Zadavatel má zájem na tom, aby výsledné řešení působilo kultivovaně, uceleně a provázaně ve vztahu k okolí a zejména k sousedním významným kulturním památkám (budova Nejvyššího soudu ČR, Masarykův studentský domov a Husův sbor). Proto je předmětem Soutěže také ideový návrh architektonického řešení přilehlých veřejných prostranství, která v současnosti nejsou řešena koncepčně a nevytváří důstojný předprostor uvedeným významným stavbám. Návrh by měl nastínit možné řešení úprav přilehlých veřejných prostranství.

Zahájení soutěže:

Odevzdání soutěžních návrhů:

Zasedání poroty:

Porota

Dokumenty ke stažení