Sportovní základní škola Botanická

Urbanisticko-architektonická jednofázová užší projektová soutěž o návrh

Sportovní základní škola Botanická

Status: Probíhající soutěže

Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-architektonického řešení novostavby sportovní základní školy včetně víceúčelové sportovní haly.

Zadavatel má zájem na tom, aby výsledné řešení působilo kultivovaně, uceleně a provázaně ve vztahu k okolí a zejména k sousedním významným kulturním památkám (budova Nejvyššího soudu ČR, Masarykův studentský domov a Husův sbor). Proto je předmětem Soutěže také ideový návrh architektonického řešení přilehlých veřejných prostranství, která v současnosti nejsou řešena koncepčně a nevytváří důstojný předprostor uvedeným významným stavbám. Návrh by měl nastínit možné řešení úprav přilehlých veřejných prostranství.

Zahájení soutěže: 21.10.2022

Odevzdání soutěžních návrhů: 24.03.2023

Zasedání poroty:

Porota

Nezávislí

Ing. arch. Zdeňka Vydrová

Ing. arch. Adam Halíř

Ing. arch. Ondřej Píhrt

Ing. arch. Tomáš Dvořák

 

Náhradníci – nezávislí

Ing. arch. Vítězslav Nový

Ing. arch. Karel Adamec

 

Závislí

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.

prof. Ing. arch. Michal Sedláček

 

Náhradníci – závislí

Mgr. Jaroslav Suchý

Ing. arch. Vojtěch Mencl

Ing. Martin Vlk

 

Dokumenty ke stažení

Soutěžní podmínky včetně všech jejích příloh byly schváleny dne 19. 10. 2022 Radou města Brna

a 21. 10. 2022 byla soutěž oficiálně zahájena.