Úprava náměstí Republiky

urbanisticko-architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh

Úprava náměstí Republiky

Status: Připravované soutěže

Předmětem soutěže je návrh úpravy náměstí Republiky v Husovicích, které jsou součástí druhé největší městské části Brno-sever. Současný stav náměstí je zanedbaný a vlivem přerostlých stromů třířadé lipové aleje a nedostatečného osvětlení v nočních hodinách nepůsobí zejména v jeho jihovýchodní části přívětivě a bezpečně. Účelem soutěže je proto najít takové komplexní řešení, které vytvoří reprezentativní, přívětivý a bezpečný centrální veřejný prostor odpovídající významu místa, který bude sloužit nejen místním obyvatelům, ale i návštěvníkům přilehlých budov veřejné vybavenosti. Prostor, který nabídne příjemné prostředí s dostatkem zeleně, kde budou lidé trávit volný čas a který nabídne prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí.

Účastníci soutěže by také měli na základě dostupných podkladů vyhodnotit stav a perspektivu stávajících vegetačních prvků a navrhnout taková opatření či zásahy, které nabídnou dlouhodobě udržitelné řešení významného a kvalitního kompozičního uspořádání vegetace v prostoru náměstí, která se neoddělitelným způsobem podílí na celkovém působení náměstí.

Zahájení soutěže:

Odevzdání soutěžních návrhů:

Zasedání poroty:

Porota

Dokumenty ke stažení