Měníme veřejný prostor

Tvorba kvalitních ulic, náměstí, parků a dalších veřejných prostranství, která budou dobře sloužit lidem. To je jeden z našich hlavních cílů. Chceme podpořit městské části v přeměně jejich center na živá místa. Zaměřujeme se na neutěšená prostranství s množstvím problémů. Pracujeme na urbanistických studiích i plánech drobných změn, která pomohou zlepšit jejich stav. Usilujeme o to, aby veřejná prostranství ve městě vznikala koncepčně a koordinovaně.

Bohužel nemáme co zobrazit