Mgr. Adam Gapčo

Mgr. Adam Gapčo

specialista GIS, urbanista

Pochází z malé vesnice v podhůří Bílých Karpat poblíž Luhačovic s názvem Nevšová. Má rád procházky přírodou, cyklistiku a sport obecně, stanování, cestování po ČR i zahraničí. Zároveň rád hraje na kytaru a potkává se s přáteli.

Již od střední školy bylo jeho studium celkově zaměřené zejména na ekologii, ochranu přírody, krajiny a environmentální problematiku. Je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde studoval bakalářský obor environmentální studia a udržitelný rozvoj.

Magisterské studium absolvoval na Katedře krajinné ekologie Univerzity Komenského v Bratislavě, jeho oborem bylo Environmentální plánovaní a management.

Bakalářskou i diplomovou práci zpracovával za pomocí geografických informačních systémů. Bakalářská práce byla zaměřená na posouzení územní ochrany v navrhovaném Národním parku Jeseníky. S problematikou územního plánování se setkal během magisterského studia. Na toto téma také zpracovával diplomovou práci s názvem GIS jako nástroj rozhodovacího procesu v územním plánování.