Bc. Jana Kratochvílová

Bc. Jana Kratochvílová

Je studentkou 6. ročníku magisterského studia – Prostorové plánování na ústavu Architektury fakulty stavební VUT Brno, kde navazuje na bakalářské studium v oboru Architektura pozemních staveb. Od začátku studia na vysoké škole se snažila získat praxi v oboru a dlouhodobě působila v ateliéru t-raum. Zde získala zkušenosti v tvorbě územních plánů. Během dvou semestrů školní povinné praxe působila v ateliéru Štěpán v Brně a v ateliéru Raketoplán v Praze. Zde prohloubila své znalosti od návrhů interiérů až po přípravu dokumentace k provádění staveb.