Ing. Dominika Zlevorová

Ing. Dominika Zlevorová

koordinátorka projektů městské infrastruktury

Je absolventkou Fakulty stavební VUT v Brně, kde vystudovala obor Pozemní stavby. Během studia a po jeho absolvování získávala praxi v projekčních kancelářích, kde se věnovala převážně stavbám pro bydlení různých stupňů.

V kanceláři architekta města se podílí na přípravě přírodě blízkých protipovodňových opatření města Brna.

Její životní vášní je sport, od malička hraje basketbal, který donedávna hrála profesionálně. Nikdy nepohrdne šálkem dobré kávy nebo kouskem koláče.