Ing. Eva Kostková

Ing. Eva Kostková

projektová manažerka

Vystudovala obor Pozemkové úpravy, ochrana a využití půdního fondu na Mendelově univerzitě. Tamtéž následně pracovala jako vědecko-výzkumný pracovník pro Ústav ekologie lesa. Ve stejném období působila také na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity jako koordinátor projektu přeshraniční spolupráce s tematikou ochrany půdy. V posledních letech zastávala roli projektové manažerky Oddělení projektů města v rámci brněnského magistrátu. Pro Kancelář architekta města Brna vykonává roli projektové manažerky pro projekt Adaptačních opatření na využití srážkových vod.