Ing. arch. Anna Kolegarová

Ing. arch. Anna Kolegarová

urbanistka

Absolventka FA na VUT v Brně. Projekční praxi začínala ve Stavoprojektu Opava a Zdravoprojektu v Brně. Díky působení na Odboru územního plánování a architektury města Brna a Útvaru hlavního architekta města Brna získala praxi ve státní správě a orientuje se v procesu pořizování územně-plánovací dokumentace.

Projektování v oboru územního plánování, převážně zpracovávání studií a územních plánů pro Brno a další města a obce, se věnovala v Ateliéru DoS a následně v Arch.Designu. Zde spolupracovala mimo jiné na konceptu nového územního plánu města Brna a na jeho projednávání. Více než 25 let se tedy aktivně věnuje územnímu plánování.