Ing. arch. Bohumila Hybská

Ing. arch. Bohumila Hybská

vedoucí oddělení Územní plánování

Absolventka FA VUT v Brně má svá studia i odbornou praxi svázanou s Brnem, a proto se v něm velmi dobře orientuje. Po studiích působila ve Stavebním podniku města Brna. Následně pracovala v Ateliéru na Kopečné, který se věnoval především občanským stavbám.

Donedávna působila také na FA VUT jako odborná asistentka na Ústavu navrhování. Zde se věnovala zejména stavbám a urbanistickým projektům s brněnskými tématy. Do KAMu přichází ze svého dlouholetého projekčního pracoviště společnosti Musil, Hybská – architektonický atelier.