Ing. arch. Daria Křivinková

Ing. arch. Daria Křivinková

projektová manažerka

Vystudovala FA na VUT v Brně, po krátkém pobytu v zahraničí pracovala v Restaurátorském hutí při Krajském středisku památkové péče v Brně. V roce 1994  založila vlastní architektonické studio. Za zmínku stojí projekt Rafaello, podporovaný World Monuments Fund N.Y., a  spolupráce na projektu Masarykova onkologického ústavu v Brně (1996 – 2010). V současné době se věnuje převážně architektuře obytných a občanských budov.