Ing. arch. Lenka Havlíčková

Ing. arch. Lenka Havlíčková

vedoucí týmu územního plánování

Vystudovala obor architektura a urbanismus na fakultě architektury na ČVUT v Praze. Ve své diplomové práci se zabývala urbanismem, konkrétně oblastí Západního nádraží v Bruselu. Během studia absolvovala roční studijní stáž na IUAV v Benátkách. Praxi po absolvování studia nabírala v architektonické kanceláři knesl kynčl architekti, kde byla součástí urbanistické sekce, a u známé dvojice Burian-Křivinka, kde se podílela na ideové urbanistické studii Jižní čtvrti.