Ing. arch. Lucie Nippertová

Ing. arch. Lucie Nippertová

architektka

Je absolventkou fakulty architektury VUT v Brně. Během studia získávala praxi v ateliérech Rada architekti či Znamení čtyř. Při studiu a po absolvování se soukromě věnovala různým projektům (architektura a urbanismus, přednáškový cyklus Na hraně architektury, letní škola Architektura pro děti a učitele s navazující publikací a kroužkem pro děti,… ). Poté pracovala v architektonické kanceláři monom, kde získávala rozmanité zkušenosti na projektech různých měřítek a fází.