Ing. arch. Michaela Deferová

Ing. arch. Michaela Deferová

vedoucí oddělení Informace o městě

Absolventka FA na VUT v Brně, studovala také na L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette. Od roku 1994 působila jako samostatný architekt. Podílela se na projektech obytných a občanských staveb, zdravotnictví a školství.