Ing. et Ing. arch. David Mikulášek

Ing. et Ing. arch. David Mikulášek

vedoucí oddělení Veřejný prostor

Absolvent FA a FAST VUT v Brně, studoval také na ETSA Madrid. Spolupracoval či spolupracuje s řadou architektů a ateliérů v Brně a Ostravě, mezi jinými ateliér Habina & Štěpán, Ateliér Brno nebo Projektstudio Ostrava.

Z brněnských realizací spolupracoval například na projektech rekonstrukce Denisových sadů a Jakubského náměstí. Kromě projekční praxe přináší do KAMu také své pedagogické zkušenosti z FA VUT, kde působil jako asistent Ústavu navrhování.

Působí v dozorčí radě České komory architektů, je členem redakční rady časopisu ERA 21. Má zkušenosti s přípravou architektonických a urbanistických soutěží, ať už jako organizátor či porotce.