Ing. Helena Hradilová

Ing. Helena Hradilová

vedoucí týmu změn územního plánování

Po absolvování oboru Zahradní a krajinářská architektury na MZLU Brno se ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví zabývala systémy sídelní zeleně, potenciálem vnitrobloků v pražské památkové zóně a vývojem historické kulturní krajiny. Po přestěhování do Brna pracovala na úřadech územního plánování, kde získala bohaté zkušenosti s pořizováním územně plánovací dokumentace a územních studií.