Ing. Lucie Nossek

Ing. Lucie Nossek

městská inženýrka

Je absolventkou Fakulty stavební VUT v Brně. Jako městská inženýrka se zaměřuje hlavně na řešení veřejného prostoru v urbanistických, technických i ekologických souvislostech. Ve svých závěrečných pracích se zabývala urbanistickou analýzou města Brna a významem zeleně ve městech s důrazem na faktory znečištění prachem a hlukem. Svou praxi získávala již při studiu v ateliéru Ulita interior design a na oddělení územního plánování v kanceláři městského architekta, kde působí i v současnosti.