Ing. Martin Novák

Ing. Martin Novák

dopravní specialista

Absolvent FAST VUT v Brně, kde nyní působí na Ústavu pozemních komunikací a učí projektování pozemních komunikací a dopravní inženýrství. Dále také studoval na University of Maribor. Spolupracoval na kapacitních posudcích křižovatek, na studii rozmístění autobusových zastávek v Humpolci, koncepci rozvoje silniční sítě Zlínského kraje či na soutěži proměna náměstí Osvobození v Zábřehu. Pro město Brno jako spoluautor vypracoval studie organizace dopravy v přednádražním prostoru, v ulicích Veveří-Kounicově a spolupracoval na soutěžních návrzích projektů Budoucnost centra Brna.