Ing. arch. Jakub Sedláček

Ing. arch. Jakub Sedláček

architekt, urbanista

Vystudoval obor Architektura a rozvoj sídel na Ústavu architektury Fakulty stavební VUT v Brně. Ve své diplomové práci se zabýval návrhem nového brněnského nádraží a jeho veřejných prostranství. Během studia absolvoval praxi v ateliéru OpenArch v Brně, kde pracoval na celé škále projektů obytných i veřejných staveb. Dále pracoval v architektonickém ateliéru Francisca Mangada ve španělské Pamploně, ve kterém se podílel na projektech několika obytných souborů, mezinárodních soutěžích v Belgii nebo urbanistickém řešení nového centra italského Bergama.

Během studia rovněž spolupracoval s Nadací dřevo pro život a ateliérem Prodesi na případové studii polyfunkčního bloku v Praze, jenž se zabývá problematikou návrhu velkoobjemových dřevostaveb v městském prostředí.

Ve volném čase se věnuje sportu všeho druhu. Je filmovým nadšencem a sbírá staré hodinky.