Bc. Jan Lutera

Bc. Jan Lutera

produkční

Vystudoval Uměnovědná studia na Katedře muzikologie a v současné době dokončuje magisterský stupeň v oboru Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia na Katedře divadelních a filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci. Od nástupu na vysokou školu se produkčně podílel na několika filmových festivalech a spolupořádal vědecké konference. Absolvoval stáž v Českém rozhlase a nyní působí v Kanceláři architekta města Brna jako produkční. Mimo práci se věnuje kupříkladu analogovému focení či automobilové historii.