Ing. arch. Jan Tesárek

Ing. arch. Jan Tesárek

architekt

Absolvent brněnské Fakulty architektury, pracoval v atelierech Burian-Křivinka, Ryšavá-Beránková, RAW a knesl kynčl architekti. Věnoval se především architektuře obytných a občanských budov a architektonickému detailu, ale také návrhům veřejných prostranství a územním studiím.

Spolupracoval například na vítězném soutěžním návrhu na severní svah Špilberku, na návrhu a realizaci obchodně administrativní budovy na Žarošické ulici v Brně, obnovy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích a na mnoha dalších projektech a realizacích.