Ing. arch. Jana Javorská

Ing. arch. Jana Javorská

architektka

Je absolventkou magisterského studia na Ústavu architektury Fakulty stavební VUT v Brně. Od začátku studia na vysoké škole získávala praxi v oboru a dlouhodobě působila v ateliéru t-raum. Zde nabrala zkušenosti v tvorbě veřejného prostoru a územních plánů. Během dvou semestrů školní povinné praxe působila v ateliéru Štěpán v Brně a architektonickém studiu Raketoplán v Praze. Během posledního roku studia působila jako praktikantka v Kanceláři architekta města Brna v oddělení Veřejného prostoru, kde po ukončení vysoké školy nastoupila.