Ing. Jiří Srna

Ing. Jiří Srna

projektový manažer

Vystudoval obor Vodní hospodářství a vodní stavby na Fakultě stavební VUT v Brně, kde se věnoval proudění podzemní vody. Pracovně působil jako projektant ve firmě Pöyry Environment (dnes Aquatis), odborný referent na Ministerstvu zemědělství, pověřenec pro GDPR na Povodí Vltavy a bankéř v ČSOB, aby se opět vrátil do oboru vodních staveb, protipovodňových a přírodě blízkých opatření jako projektový manažer v KAM Brno.

Ve volném čase se věnuje především svým přátelům, o víkendu utíká z města do přírody za turistikou, rekreačně sportuje, s oblibou a často zpívá a rád si zahraje i nějakou deskovku.