Ing. Kristina Župková

Ing. Kristina Župková

organizátorka soutěží

Je absolventkou Zahradní fakulty Mendelovy univerzity v Brně, kde studovala obor Zahradní a krajinářská architektura. Po ukončení studia pracovala v zahradnické firmě jako projektantka zahradních úprav. Další zkušenosti sbírala na zahraniční stáži ve Spojených státech amerických. Zabývala se činností týkající se údržby veřejných i soukromých ploch zeleně.

Po návratu do České republiky pracovala čtyři a půl roku na Státním fondu životního prostředí jako projektová manažerka Operačního fondu životního prostředí. Zde měla na starosti administraci žádostí o dotaci jak na regeneraci zeleně v sídlech, tak na zvýšení biodiverzity v krajině v rámci celé ČR.

V KAM se nyní věnuje organizování architektonických soutěží pro město Brno. Má ráda aktivní pobyt v přírodě, lyžování a cestování.