Ing. arch. Lucie Fojtová

Ing. arch. Lucie Fojtová

studentka

Je absolventkou Fakulty architektury VUT v Brně. V obou závěrečných pracích se věnovala rozvoji města Jihlava s důrazem na využití potenciálu domů v majetku města. V praxi se prozatím zabývá zejména navrhováním rodinných domů a pokračuje v dalších studiích na FAST VUT v Brně obor městské inženýrství.