Ing. arch. Martin Velfl

Ing. arch. Martin Velfl

architekt, urbanista

Vystudoval Ústav architektury na Fakultě stavební VUT v Brně. Během studia působil v brněnském ateliéru Openarch a svou praxi dále rozšířil o vídeňský ateliér Rüdiger Lainer + Partner. Během stráveného roku ve Vídni získal zkušenosti zejména v oblasti urbanisticko-architektonických studií a tamější koncepce sociálního bydlení. Cennou zkušeností byla také spolupráce s Nadací dřevo pro život, architektonickou kanceláří Prodesi/Domesi a mnoha dalšími odborníky na požární bezpečnost a statiku velkoobjemových dřevostaveb. Tato spolupráce byla zakončena případovou studií Wooden Island – Prague prezentující podmínky využití novodobých dřevěných konstrukcí ve městech. Ve své diplomové práci se zabýval návrhem nového hlavního nádraží v Brně a jeho přilehlými prostranstvími. Ve volném čase se snaží odreagovat jízdou na kole, během a dříve se soutěžně věnoval standardním i latinskoamerickým tancům.