Mgr. Jiří Malý, Ph.D.

Mgr. Jiří Malý, Ph.D.

vedoucí týmu analýz a GIS

Vystudoval obor Sociální geografie na PřF MU v Brně. Poté se věnoval vědecko-výzkumné činnosti na Ústavu geoniky Akademie věd ČR, zaměřené především na dynamiku funkčně-prostorového uspořádání společnosti a dostupnost občanské vybavenosti.

Zároveň se podílel na aktualizaci územně plánovacích podkladů pro Brno a Jihomoravský kraj či na šetření maloobchodní sítě města Brna. Krátce po nástupu do Kanceláře architekta města Brna úspěšně dokončil doktorát v oboru Regionální geografie a regionální rozvoj na Geografickém ústavu PřF MU, v rámci kterého se zabýval územním plánováním na úrovni EU a problematikou územních disparit.

  • +420 770 176 562