Mgr. Martin Nawrath

Mgr. Martin Nawrath

participace

Vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. Po studiích se věnoval oblasti ochrany životního prostředí v Ekologickém institutu Veronica v Brně. Následně se v Nadaci Partnerství postupně specializoval na oblast komunitního rozvoje, participativního plánování a facilitace.

Má za sebou facilitaci stovky veřejných diskuzí v oblasti plánování veřejných prostranství, strategického plánování a podobně. V KAM se bude věnovat participaci veřejnosti v rozhodovacích procesech spadajících do kompetence KAM, zejména v územním plánování a organizaci architektonických soutěží.