Mgr. Tomáš Černák

Mgr. Tomáš Černák

specialista GIS

Vystudoval obor Aplikovaná geografie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V závěrečných pracích se věnoval problematice veřejné dopravy a cestovního ruchu na Spiši na Slovensku. Během studií získal praxi jako GIS specialista ve firmě CleverAnalytics a také jako kartograf v rámci projektu USE-IT Brno. Po studiu nastoupil do Centra dopravního výzkumu, kde připravoval podklady a kartografické výstupy pro Plány udržitelné mobility pro město Olomouc a Litoměřice. V KAMu se věnuje problematice GIS a 3D modelování. Rád fotí, miluje hokej, cestuje a tráví čas na horách.