Mgr. Veronika Doležalová

Mgr. Veronika Doležalová

právnička

Vystudovala práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení studií nastoupila na Odbor územního a stavebního řízení MMB (nadřízený orgán 27 stavebních úřadů v Brně), kde byla po několika letech jmenována vedoucí právního oddělení. V období, kdy začínaly správní soudy realizovat přezkumy územních plánů, dostala příležitost působit jako asistentka předsedy senátu na Nejvyšším správním soudu.

Před nástupem do KAM pracovala na Odboru územního plánování a rozvoje MMB v pozici právníka odboru. Své bohaté zkušenosti z právní praxe nyní v KAM využívá na oddělení Informace o městě, kontroluje právní korektnost písemností KAM, spolupracuje při vydávání vyjádření ke stavbám celoměstského významu a poskytuje odborný právní servis v oblasti stavebního práva.