Ing. arch. Monika Gebhardt

Ing. arch. Monika Gebhardt

architektka, urbanistka

Je architektkou vystudovanou na Fakultě stavební VUT v Brně v oboru Architektura pozemních staveb. Studium si také rozšířila o zahraniční zkušenosti na Faculdade de Arquitectura UT v Lisabonu. V diplomové práci se zabývala urbanistickým řešením, veřejnými prostory nábřeží a náměstí i architekturou nové Jižní čtvrti v Brně, což ji dovedlo ke skutečnému navrhování dnes důležitého urbanistického celku v Kanceláři architekta města Brna. Praxi začala v architektonické kanceláři D.R.N.H., následně pokračovala v ateliéru Trignis a poté v holandském studiu De Zwarte Hond v Rotterdamu. Během praxe se věnovala širokému spektru zaměření od architektonických studií přes grafický design po prováděcí dokumentaci. Nyní si urbanistické zkušenosti rozšiřuje v KAMu.