Ing. Pavel Dvořák

Ing. Pavel Dvořák

specialista vodohospodář

Vystudoval na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně obor Vodní hospodářství a vodní stavby. Jako diplomovou práci zpracoval studii zaměřenou na bezvýkopové opravy stokové sítě ve městě Znojmě. Při studiu získával praxi v projekční kanceláři PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., kde působil i po ukončení studia.

V KAMu se věnuje adaptačním opatřením pro hospodaření s dešťovou vodou, technické infrastruktuře a protipovodňovým opatřením.

Mezi jeho záliby patří sport, zejména fotbal a cyklistika.