Rada p.o.

Rada p.o.

Ing. arch. Aleš Burian
Po studiích architektury na VUT pracoval devět let ve Stavoprojektu Brno. V roce 1991 spoluzaložil Architektonickou kancelář Burian – Křivinka, ve které působí dones. Jeho stavby získaly mnoho významných ocenění, například v roce 1997 se budova Investiční a poštovní banky v Joštově ulici probojovala do finále nejprestižnější evropské architektonické ceny Mies van der Rohe Pavilion Award. Od roku 1992 externě spolupracoval FA VUT, do roku 2014 byl členem její vědecké rady.

 

doc. Ing. arch. Jan Jehlík
Vystudoval architekturu a stavební fakultu ČVUT, poté pracoval jedenáct let pro Magistát města Ústí nad Labem, kde pět let vedl Odbor rozvoje města a Stavební odbor. Rok byl městským architektem Roudnice nad Labem. Od roku 2007 působí na Fakultě architektury ČVUT, kde vede Ústav urbanismu, je členem Akademického senátu a Vědecko-umělecké rady. Od roku 2006 je členem Poradního sboru pro aplikaci stavebního práva MMR ČR, předloni se zařadil do Gremiální rady Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

 

MgA. Jakub Kořínek
Vystudoval Divadelní fakultu JAMU a Fakultu mediálních studií UTB. Od roku 2006 spolupracuje s Českou televizí. Založil Brněnský urbanistický kroužek. Vytvořil koncepci a dramaturgii Týdne města, byl hlavním organizátorem a dramaturgem Městských zásahů Brno 2016. V letech 2015-2016 byl místopředsedou Komise RMB pro strategické a územní plánování. Získal prestižní Český křišťál za režii televizního záznamu opery Věc Makropulos.

 

doc. Ing. arch. Jiří Oplatek
Vystudoval architekturu na VUT a po roce působení v Útvaru hlavního architekta města Brna emigroval v roce 1969 do Švýcarska. Po jedenácti letech práce v basilejské kanceláři Vischer + Weber Arch. BSA/SIA založil kancelář Vischer + Oplatek Architekten SIA, kterou postupně v roce 2009 přeměnil na akciovou společnost Oplatek Architekten AG. V roce 1990 založil Nadaci pro podporu československé architektury. Od roku 1995 deset let působil na brněnské Fakultě architektury VUT. V roce 2016 byl členem poroty mezinárodní urbanistické soutěže Budoucnost města Brna.

 

Ing. arch. Tomáš Zlámal
Po studiu architektury na VUT pracoval sedm let v brněnských podnicích Drupos a Elektroprojekta. V roce 1991 založil vlastní ateliér se specializací na projekty občanských staveb a zpracování územně plánovacích podkladů a dokumentací. Od téhož roku je také členem spolku Obecní dům Brno. Byl členem představenstva České komory architektů, členem správní rady Nadace české architektury a je členem Asociace brněnských architektů a stavitelů.