Bc. Stanislav Maláník

Bc. Stanislav Maláník

student – doprava

Student magisterského studia oboru Konstrukce a dopravní stavby na Fakultě stavební VUT v Brně. V bakalářské práci se zabýval technologií silnic, v čemž pokračuje i v diplomové práci. V KAMu pracuje na dopravních částech nového územního plánu a územních studií.